Güçlü Patent

Barkod Gerekli Evraklar

GS1 Sistemi (Barkod) Üyelik Başvurusu - Gerekli Evraklar (10’dan Fazla Ürün Çeşidi için)

  1. Başvuru Formu  (Ek-1): Okunaklı ve eksiksiz olarak doldurulmalı
  2. Taahhütname (Ek-2):  Firma yetkilisince imzalanarak notere onaylatılmalı
  3. Faaliyet Belgesi (Oda Kayıt Sicil Sureti): Firmanın Ticaret Odası veya Esnaf Odasına (TESK) kayıtlı olduğunu gösterir belge
  4. Gelir Tablosu: Başvuruda bulunulan yıldan bir yıl öncesine ait olmalı ve firmanın muhasebecisine yada mali müşavirine onaylatılmalı
  5. Sisteme Giriş Ücreti Banka Dekontu: Firma gelir tablosundaki cirosuna ve ürün çeşidi sayısına göre Tablo-1’de uygun olan sisteme giriş ücretini, Tablo-2’de gösterilen banka hesap numaralarından birine yatırmalı. 

GS1 Sistemi (Barkod) Üyelik Başvurusu - Gerekli Evraklar (10’dan Az Ürün Çeşidi için)

  1. Başvuru Formu  (Ek-1): Okunaklı ve eksiksiz olarak doldurulmalı
  2. Faaliyet Belgesi (Oda Kayıt Sicil Sureti): Başvuruda bulunan firmanın/gerçek kişinin Ticaret Odası veya Esnaf Odasına (TESK) veya diğer kamu kurumun niteliğindeki meslek odalarından birine kayıtlı olduğunu gösterir belge
  3. Taahhütname (Ek-2):  Başvuruda bulunan firma yetkilisince imzalanmalı 
  4. Sisteme Giriş Ücreti Banka Dekontu: Ürün çeşidi sayısına göre Tablo-1’de uygun olan sisteme giriş ücreti Tablo-2’de gösterilen banka hesap numaralarından birine yatırılmalı.