Güçlü Patent

Kimler Barkod Numarası Alabilir

Barkod Numarası Kimler Alabilir?

. Üreticiler,
. Dağıtıcılar,
. Satıcı,
. İthalatçı,
firmalar Barkod Numarası alabilirler.

Aşağıdaki odalardan birine kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler barkod numası almak için barkod sistemine üye olabilirler:

. Ticaret ve/veya Sanayi Odaları,
. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları