Güçlü Patent

Sistem Belgelendirme


Ohsas 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

OHSAS 18001, İngiliz Standartları Kuruluşu (BSI) tarafından yayınlanmış olan ``İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği`` standardıdır. İşyerlerinin çalışanlar için sağlıklı ve güvenli hale getirilmesi ...

Iso 22000 Gıda Güvenliği Sistem Belgesi

HACCP 22000 GIDA GÜVENLİĞİ     ISO 22000 (HACCP) Gıda Güvenlik Sistemi; gıdada tüketim anında veya (tüketici tarafından kullanıldığında) gıda kaynaklı tehlikelerin bulunma...

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistem Belgesi

SO 14001:2004 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ ISO 14001 Standardı, kuruluşların; politika ve amaçlarını tespit edebilmelerini mümkün kılmak amacıyla mevzuatta koşulan şartlarla, önemli çevr...

Iso 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesi

ISO 9001 belgesi alarak ile kalite yönetim sistemi, günümüzde pek çok sektöre yakından baktığımızda, tüketici taleplerinin ve davranış biçimlerinin hızlı ve sürekli olarak farklılaştığını üs...