Güçlü Patent

Tasarım Tescili Gerekli Evraklar

- Tasarım sahibi ve adresi
Tasarım sahibi, tüzel kişilik ise, tam ticaret unvanı, açık adresi - gerçek kişi ise, adı ve soyadı, doğum yeri -doğum tarihi, açık adresi.

- Faaliyet Belgesi
Başvuru sahibinin imalat, ticaret, hizmet uğraşısını gösterir belge. Bu belge, Ticaret Sicili, Ticaret Odası, Sanayi Odası, Vergi Dairesi yada Esnaf Sicili`nden alınabilir.
Tasarım sahibi, tüzel kişilik değil ise, (şahıs veya şahıs firması ise) başvuru yapacak kişi veya kişilerin nüfus cüzdanının fotokopisi.

- Görsel Anlatımlar ( Ürünlerin Fotoğrafları)
Görsel anlatım dediğimiz korumak istediğiniz ürünün 8x8 cm ebatında çekilmiş özel fotoğraflarıdır. Bu fotoğrafların ürünün korunması açısından çok önemli olduğu için ürünün korunmak istenen özelliklerini net şekilde yansıtmalıdır. Eğer ürün büyük ebatlarda ise bütünlüğü bozmadan birkaç açıdan fotoğrafı çekilebilir. Ürününün fotoğrafını çekerken dikkat edilmesi gereken husus zeminde veya ürün ile ilgili diğer unsurların yer almamasıdır.Fotoğraf makinası ile çektiğiniz veya bilgisayar ortamında hazırladığınız bu ürünleri bilgisayar ortamından veya kargo ile bize iletebilirsiniz.

- Özel Vekaletname  
İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Vekaletnamedeki unvan ile Faaliyet Belgesindeki ünvan aynı olmalıdır