Güçlü Patent

Marka&Patent Hukuku


Fikri Mülkiyet Hakları

Fikri mülkiyet hakları (intellectual property rights); telif hakları ve sınaî haklar olmak üzere iki gruba ayrılır. Telif hakları (copyrights) kendi içinde dört ana kategoriden ...

Tasarım Hukuku

Bugün endüstriyel ürünlerden el sanatlarına, teknik ve tıbbi cihazlardan saat ve mücevherlere, tekstilden modaya kadar birçok alanda tasarım vazgeçilmez hale geldi. Tasarım deyince akla ilk ...

Patent/F.Model Hukuku

Patentlerde merkez kavram, patentin konusunu oluşturan buluştur. Patent, teknik yönü olan buluşlara verilir. Teknolojik ilerlemelere ilişkin korumanın sınırlandırılabileceği endişesiyle yasa...

Marka Hukuku

Ticaret erbabı, bazen kendilerini bazen de ürün ve hizmetlerini başkalarından ayırt etmek için birtakım ayırt edici ad ve işaretler kullanır. Bu tanıtıcı işaretler günlük yaşamımızda farklı ...