Güçlü Patent

Endüstriyel Tasarım Tescili

Tasarım; bir ürünün bütünü veya bir parçası üzerinde bulunan çizgi, desen, şekil gibi insan duyuları ile algılanabilen özelliklerinin oluşturduğu bütündür.

Endüstriyel Tasarım Tescili: Endüstriyel yolla veya elle üretilen her türlü ürünün dış görünümünün koruma altına alınmasını sağlayan bir sistemdir.  Bir ürünün fonksiyonel kısmı patent ile korunurken, dış görünümü ve şekli tasarım tescili ile korunur.

Tasarım Tescilinin Önemi; bir tasarımın tescillenmesi demek, ürüne kimlik kazandırılması, tasarımın o kişiye ait olduğunun garanti altına alınması demektir. Olası taklit durumlarında, tescil sahibinin hukuksal alanda haklarını arayabilmesi demektir.

Endüstriyel Tasarımlarda aranan iki kriter bulunmaktadır:

1.    Yenilik;  Tasarımı yapılan bir ürünün aynısı, başvuru veya rüçhan tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış ise o tasarım yeni kabul edilir.

2.    Ayırtedicilik; Bir endüstriyel tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerinde bıraktığı genel izlenim ile, başka bir tasarımın aynı kullanıcı üzerinde bıraktığı izlenim arasında fark bulunuyorsa bu tasarım ayırtedici niteliğe sahiptir diyebiliriz.  

 

Tasarım Tescil Süreçleri

Başvuru sahipleri öncelikle tescilini almak istedikleri ürüne ait yenilik ve ayırt edici niteliği net olarak gösteren resimleri ortaya koymalıdır. Bu resimler, ürünün farklılık taşıyan ve tescile konu olan bölümlerini net olarak anlatabilmelidir. Bazı durumlarda ek resimlerle de yenilik taşıyan bölümler koruma altına alınabilir.

TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU  yapılan başvuruyu öncelikle şekilsel olarak inceler. Bu inceleme yaklaşık 1 ay sürer. Sonrasında  TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU  başvuruyu Endüstriyel Tasarım Bülteni adı verilen yayında kamuoyunun bilgisine açar. Tasarımlar bu bültende 3 ay boyunca 3. şahısların itirazlarına açıktır. Herhangi bir itiraz gelmemesi durumunda TPK tasarımın belgeye bağlanıp tesciline karar verir. Toplamda bu süreç yaklaşık 5-6 ay sürer.

Tasarım tescilleri her 5 yılda bir, TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU’na  yenileme harcı ödenmek suretiyle yenilenmelidir.