Güçlü Patent

Marka Tescili Nasıl Yapılır

Marka tescil başvuru işlemlerinin ilk adımı resmi başvuru yapılmadan önce marka araştırmasının yapılmasıdır. Marka araştırması bize markanın tescil edilebilirliliğini göstermektedir.

Araştırma markanın hangi sektörlerde (sınıflarda) kullanılacağı belirlenerek yapılır. 

Araştırma sonucu olumlu olan markalar için resmi başvuru aşamasına geçilir. Markanın varsa logosu ile beraber başvuru dilekçesi hazırlanıp Türk Patent Enstitüsü ne girişi yapılır. Girişi yapılan markaların gün, saat ve dakika olarak kaydı yapılır ve markanın koruması başlar. Türk Patent Enstitüsü uzmanları marka başvuruşunu tescil edilip edilmeyeceği noktasında incelerler.

Tescil edilebilir markalar yayın aşamasına gelir ve Türk Patent Enstitüsünce her ay yayınlanan Resmi Marka bülteninde yayına çıkar. Yayın süresi 3 ay olup bu süreç içerisinde tüm üçüncü kişilere itiraz durumu açıktır. 3 aylık süreç sonunda herhangi bir itiraz olmaması durumunda kabul tescil harcı yatırılıp tescil belgesi tarafınıza gönderilir.