Güçlü Patent

Patent Tescili


Neden Patent Almalıyım

Patent sisteminin amacını, yenilikleri ve buluş yapmayı özendirmek, yenilikleri, yaratıcı fikirleri teşvik etmek, bu fikirlerin üretime dönüşerek toplumların kalkınmalarını sağlamak, ekonomi...

Patent Nedir

Buluş Buluş, yeni olan, sanayide uygulanabilir nitelikteki bilinen tekniği aşan teknik gelişmelerdir. Patent Tarım dahil sanayinin herhangi bir alanında uygulanabilen yeni buluşlara ver...

Patent Belgesi Gerekli Evraklar

Patent korumasında en önemli kısım İSTEMLER kısmı olduğu için istemlerin Türk Patent Enstitüsü’ne sunulmasında özel özen gösterilmesi ve istemlerin korumanın kapsamını çizecek şekilde hazırl...

Patent Alma Süreci

Başvuru ve İnceleme Aşaması İncelemeli patentler, incelemesiz patentler ve faydalı modellerin dosyaları aynı standartlarda hazırlanır ve Enstitüye başvurulur. Başvurudan sonra enstitüde ş...