Güçlü Patent

Marka Patenti Nasıl Alınır

Markanın tescili için Türk Patent Enstitüsü`ne müracaatın ardından markaya itirazın olup olmadığına dair bir İlan yapılır. Markaya herhangi bir itiraz olmaması durumunda , tescil işlemleri ortalama 10-12 ay içinde tamamlanmaktadır.

Türk Patent Enstitüsü`nce araştırma ve İnceleme ortalama 6-7 ay kadardır. Tesciline mani durum yoksa marka bülteninde ilan edilir. Marka Bülteni`nde kanuni ilan süresi 3 aydır. Diğer marka sahiplerinin bilgilenmesi, benzer marka sahiplerinin itiraz haklarını kullanması İlan süresi içinde yapılır. İtiraz eden olmadığı takdirde tescil aşamasına geçilir. İtiraz eden olmaması halinde, evrak ve harç noksanları tamamlanır, ortalama 2-3 ay içinde "Marka Tescil Belgesi" alınır.