Güçlü Patent

Marka Tescili


Marka Tescili Nedir

Marka Tescili, marka sahibinden bağımsız olarak yapılan idari bir işlemdir.Marka müracaatı nitelik itibariyle uzmanlık gerektiren bir işlem olduğu için, vekil aracılığı ile yapılması daha do...

Marka Tescil Sınıfları

Mal ve Hizmet Sınıflandırma Listesi   1. SINIF Sanayide, bilim sahasında, fotoğrafçılıkta, tarım, bahçecilik ve ormancılıkta kullanılan kimyasallar. Gübreler ve topraklar. ...

Marka Tescil Süreçleri

Marka tescil başvurusu yapılmadan önce mutlaka marka benzerlik araştırması yapılması gerekmektedir. Marka benzerlik araştırması olumlu olan markalar ilgili dilekçe ve belgelerle Türk Patent ...

Marka Tescil Gerekli Evraklar

Marka Şirket Adına Alınacak ise ; Müracaatı yapılacak olan markanın var ise logo örneği Vergi Levhası fotokopisi Vekâletname (Şirketimizce düzenlenecektir ve noter tasdiki gerekmem...