Güçlü Patent

Marka Tescili


Marka Tescili Nedir

Araştırma Marka araştırması, tescil işleminin ilk ve en önemli basamağıdır. Marka araştırması yapılırken, TÜRKPATENT’in araştırma sayfasının yanı sıra, Marka Takip programı ile en n...

Marka Tescil Sınıfları

Mal ve Hizmet Sınıflandırma Listesi   1. SINIF Sanayide, bilim sahasında, fotoğrafçılıkta, tarım, bahçecilik ve ormancılıkta kullanılan kimyasallar. Gübreler ve topraklar. ...

Marka Tescil Süreçleri

Araştırma sonucunda, tescil edilebilirlik ihtimali yüksek olan markalar için başvuru dosyalanması aşamasına geçilir. 2017 yılında yürürlüğe giren 6769 Sayılı SMK ile, marka işlem süreleri kı...

Marka Tescil Gerekli Evraklar

Marka Şirket Adına Alınacak ise ; Müracaatı yapılacak olan markanın var ise logo örneği Vergi Levhası fotokopisi Vekâletname (Şirketimizce düzenlenecektir ve noter tasdiki gerekmeme...