Güçlü Patent

Marka Hukuku

Marka Tescilinden Doğan Hakların Kapsamı :

Tescilli bir marka sahibine münhasır hak sağlar ve marka sahibinin üçüncü kişiler tarafından markasının izinsiz kullanımını önlemek için yetkisi vardır.Bu hakkı yayın tarihi itibariyle hüküm kazanır.

Marka tescilinden doğan hakların kapsamı 556 Sayılı KHK’nın 9.maddesinde açıklanmıştır.


•Marka tescil kapsamına giren aynı mal ve hizmetlerle ilgili olarak,tescilli marka ile aynı olan herhangi bir işaretin kullanılması, 
•Tescilli bir marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsadığı mal veya hizmetlerin aynı veya benzeri mal veya hizmetleri kapsayan ve bu nedenle halk üzerinde, işaret ile tescilli marka arasında bağlantı olduğu ihtimali de dahil, karıştırılma ihtimali olan herhangi bir işaretin kullanılması halinde; Marka sahibinin önlenmesini talep etme yetkisi vardır

Marka Sahibinin Talebi Üzerine Yasaklanabilecek Hususlar


•İşaretin mal veya ambalajı üzerine konulması:Tescilli bir marka veya logonun başkası tarafından mal veya ambalajı üzerine konulması marka hakkına tecavüz olup,marka sahibinin talebi üzerine yasaklanabilir. 
•İşareti taşıyan malın piyasaya sürülmesi veya stoklanması:Marka sahibinin izni olmaksızın,markayı taşıyan malların başka bir kişi tarafından piyasaya sürülmesi,marka hakkına tecavüz oluşturur 
•İşareti taşıyan malın ihracı ve ithali:Marka sahibinin izni olmadan markayı taşıyan malların yurt dışından ithal edilmesi veya ihraç edilmesi de marka hakkına tecavüz sayılır .Türkiye pazarına girmeden sadece ihraç amaçlı olarak üretilmesi ve yurt dışına gönderilmesi durumunda marka sahibinin talebi üzerine taklit ürünlere ,ürünlerin üretildiği fabrikalarda,depolarda ve ihracat yapılırken gümrüklerde el konulabilir ve taklit ürünü üretenler hakkında savcılık tarafından KAMU DAVASI açılabilir. 
•İşaretin iş evrakı ve reklamlarda kullanılması

Marka Hakkına Tecavüz Sayılan Durumlar


•Markaya Tecavüz;”Marka sahibi veya yetkili kıldığı kişinin izni olmaksızın,markanın aynısının veya ayırt edilemeyecek derecede aynısının ticaret sırasında markanın tescili kapsamında bulunan mal veya hizmetlerde kullanılması” şeklinde tanımlanmaktadır. 
•KHK’nın Marka Tescilinden Doğan Hakların Kapsamını açıklayan 9.maddesinin ihlal edilmesi. 
•Marka sahibinin izni olmaksızın,markayı veya ayırt edilemeyecek derecede benzeri kullanmak suretiyle markayı taklit etmek. 
•İhlal yoluyla kullanılan taklit markalı ürünleri satmak ,dağıtmak,ticari,amaçla elde bulundurmak 
•Marka sahibinin verdiği lisans haklarını marka sahibinin izni olmadan,genişleterek kullanmak veya izinsiz başkasına devretmek 
•Marka ihlali fiillerine ortaklık yapmak,İhlal fiillerin yapılmasını teşvik etmek veya kolaylaştırmak. 
•Taklit markalı ürünlerin nereden alındığını bildirmekten kaçınmak.

Marka Sahibinin Hukuk ve Ceza Mahkemelerinde Açabileceği Davalar ve Talepleri


•Marka sahibi,marka hakkına tecavüz fiillerinin tespiti için delillerin tespiti davası açılabilir. 
•Marka hakkına tecavüz fiillerinin durdurulması talep edilebilir. 
•Üretilmesi veya kullanılması cezayı gerektiren eşya ile bu eşyayı üretmeye yarayan araçlara el konulmasını talep edebilir. 
•Marka sahibi,el konulan taklit ürünlerin mülkiyetinin kendisine verilmesini talep edebilir. 
•Marka sahibi,el konulan ve araçların üzerindeki markaların silinmesini,veya silinmesi mümkün değilse imhasını isteyebilir. 
•Marka sahibi,markayı izinsiz kullananlardan maddi ve manevi tazminat talebinde bulunabilir. 
•Marka sahibi,mahkemeden, maddi ve manevi tazminatın yanında ayrıca yoksun kaldığı kazancı talep edebilir.

Marka Taklit Suçunu İşleyenlere Verilecek Cezalar

Başkasının tescilli markasını taklit eden, taklit markalı malları satan,ithal veya ihraç eden,ticari amaçla elde bulundurulanlar hakkında,marka sahibinin Cumhuriyet Savcılığı’na şikayette bulunması sonucunda, Güvenlik güçlerince taklit mallara el konularak,suçlular hakkında Savcılık tarafından KAMU DAVASI açılmaktadır.


•İki yıldan dört yıla kadar hapis cezası 
•Altı yüz ytl den bin ytl ye kadar para cezası 
•İşyerlerinin bir yıldan az olmamak üzere kapatılması ve bir yıl ticaretten men cezası verilmektedir

Asliye Ceza Mahkemelerince verilecek cezaların haricinde,marka taklit fiilini işleyenler hakkında Hukuk Mahkemelerinde,taklit markalı ürün miktarı da dikkate alınarak milyarlarca türk lirası maddi ve manevi tazminat’ın taklitçiden alınarak ,marka sahibine verilmesine karar verilmektedir