Güçlü Patent

Sıkça Sorulan Sorular


Türkak Onaylı Iso 9001 Belgesi Nasıl Alınır

Belgelendirme Müracaat`nın tarafımıza yapılmasından sonra en geç 7 gün içerisinde müracaat ek evrakları ve ilgili yönetim sistemine ait dokumanlar, firmanıza ulaştırılır. Kuruluşunuz...

Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi

Hizmet yerinin imkanlarının ilgili Türk Standardı ve/veya Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kritere uygunluğunu gösteren ve aktedilen sözleşme ile kullanılabilen geçerl...

Madrid Protokolü Nedir

Madrid Protokolü kapsamında Uluslar arası Marka Tescili: Türkiye`nin de üye olduğu Madrid Protokolü çerçevesinde gerçekleştirilen marka tescili işlemleri Dünya Fikri Haklar Örgütü (WIPO) ...

Barkod Numarası Gerekli Evraklar

Başvuru formu : Formun üzerinde belirtilen kurallara uygun, eksiksiz ve okunaklı bir şekilde doldurulur. Tahhütname :    Okunaklı doldurularak Noterde onaylatılı...

ISO 9001 TURKAK

ISO 9001 Belgesi, etkin kalite yönetim sistemini tanımlayan bir standarttır. Kuruluş bu standardın şartlarını sağladığında ISO 9001 belgesini alabilir. Belge, kuruluşun ürün ve hizmetlerinin...

ISO BELGESİ NASIL ALINIR

Belgelendirme Müracaat`nın tarafımıza yapılmasından sonra en geç 7 gün içerisinde müracaat ek evrakları ve ilgili yönetim sistemine ait dokumanlar, firmanıza ulaştırılır. Kuruluşunuz...

Tasarım Tescili Gerekli Evraklar

- Tasarım sahibi ve adresi Tasarım sahibi, tüzel kişilik ise, tam ticaret unvanı, açık adresi - gerçek kişi ise, adı ve soyadı, doğum yeri -doğum tarihi, açık adresi. - Faaliyet Belgesi ...

Barkod Numarası Alımı

Barkod  Barkod kısaca bilginin makineler tarafından okunabilir şekilde görsel olarak bir yüzey üzerinde sunulmasıdır. Barkod değişik kalınlıktaki dik çizgi ve boşluklardan oluşan, ve...

Faydalı Model Nasıl Alınır

Eğer,ticari değeri olabileceğini düşündüğünüz bir buluşunuz varsa,faydalı model başvurusunda bulunmanız yararlı olabilir.Web sitemizdeki bilgiler,Türk Patent sistemini özetlemektedir ve pate...

Marka Patenti Nasıl Alınır

Marka Patenti Nasıl Alınır : Markanın tescili için Türk Patent Enstitüsü`ne müracaatın ardından markaya itirazın olup olmadığına dair bir İlan yapılır. Markaya herhangi bir itiraz olmamas...

Marka Patenti Nedir

Halk tarafından çok sıklıkla kullanılan "marka patent" , "marka patenti" , "isim patenti" , "isim tescili" , "isim hakkı" vb. ibarelerin asıl karşılığı Marka Tescili`dir.Yasal olarak tescil ...

İmalat Belgesi

İmalat Belgesi işletmenizde yapılan imalatın nitelikleri, kapasiteniz, kapasite kullanım oranınız, imalat teknolojiniz, sermaye durumunuz vb. bilgileri içeren bir belgedir. İmalat Belgesi al...

Neden Patent Almalıyım

Patent sahibi buluşunu, patentin verildiğinin Resmi Patent Bülteni`nde ilan edildiği tarihten itibaren 3 yıl içinde kullanmak zorundadır (551 Sayılı KHK`nın M.96). Kullanımın değerlendirilme...

Marka Patenti Nedir

Halk tarafından çok sıklıkla kullanılan "marka patent" , "marka patenti" , "isim patenti" , "isim tescili" , "isim hakkı" vb. ibarelerin asıl karşılığı Marka Tescili`dir....

Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi

Hizmet yerinin imkanlarının ilgili Türk Standardı ve/veya Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kritere uygunluğunu gösteren ve aktedilen sözleşme ile kullanılabilen geçerl...

Madrid Protokolü Üye Ülkeler

ÜLKE HARÇ X     ÜLKE HARÇ X   ...

Madrid Protokolü Nedir

MADRİD PROTOKOLÜ NEDİR ? Markaların uluslararası tescili ile ilgili 1 Aralık 1995’te yürürlüğe giren ve 1Nisan 1996’da uygulanmaya başlanan Madrid Anlaşması’na ilişkin Protokol, ülkemizde 0...

Barkod Numarası Alımı

Barkod  Barkod kısaca bilginin makineler tarafından okunabilir şekilde görsel olarak bir yüzey üzerinde sunulmasıdır. Barkod değişik kalınlıktaki dik çizgi ve boşluklardan oluşan, ve...

Iso 22000 belgesi nasıl alınır

İSO 22000 GIDA GÜVENLİGİ 1 Eylül 2005 te yayınlanan ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi; dünya çapında güvenli gıda üretim zinciri oluşturmak amacıyla oluşturulmuş uluslar arası bir ...

Türkak Nedir

ISO 9001 Belgesi, etkin kalite yönetim sistemini tanımlayan bir standarttır. Kuruluş bu standardın şartlarını sağladığında ISO 9001 belgesini alabilir. Belge, kuruluşun ürün ve hizmetlerinin...

Marka Patent firmaları

Sınai ve Fikri mülkiyet haklarının korunması aşamasında ( Marka, Endüstriyel Tasarım, Patent ve Faydalı Model Tescilleri ), siz müvekkillerimize hızlı ve güvenilir hizmet vermek üzere 2007 y...

OHSAS 18001 Belgesi Nedir

OHSAS 18001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi  (Occupational Health and Safety Management System)  Kuruluşlarda karşılaşılan en önemli sorunlardan biri, çalışanların emni...

Marka Vekili Kimdir

5000 Sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun‘un 30. maddesine göre;  Enstitü nezdinde başvuru sahipleri adına işlem yapma yetkisinde olan kişiler aşağıda nitel...

Marka Tescili Nasıl Yapılır

Marka tescil başvuru işlemlerinin ilk adımı resmi başvuru yapılmadan önce marka araştırmasının yapılmasıdır. Marka araştırması bize markanın tescil edilebilirliliğini göstermektedir. Araş...

Marka Tescili İçin Gerekli Olan Evraklar

Marka Şirket Adına Alınacak ise ; Müracaatı yapılacak olan markanın var ise logo örneği Vergi Levhası fotokopisi Vekâletname (Şirketimizce düzenlenecektir ve noter tasdiki gerekmem...

Marka Patenti Nasıl Alınır

Markanın tescili için Türk Patent Enstitüsü`ne müracaatın ardından markaya itirazın olup olmadığına dair bir İlan yapılır. Markaya herhangi bir itiraz olmaması durumunda , tescil işlemleri o...

Marka Patenti

Halk tarafından çok sıklıkla kullanılan "marka patent" , "marka patenti" , "isim patenti" , "isim tescili" , "isim hakkı" vb. ibarelerin asıl karşılığı Marka Tescili`dir.Yasal olarak tescil ...

İsim Patenti Nasıl Alınır

Bir ismin patentini almak o ismin tescilini almaktan geçmektedir..Dolayısıyla bu işleme marka tescili adı verilir.Marka tescili ile 10 yıllık koruma sağlanır.10.Yılın sonunda yenil...

İsim Hakkı Nedir

Bir ticarethanenin veya malın adını kullanma karşılığında talep edilen hak, patent hakkı. İsim hakkı marka tescili ile elde edilir. Marka tescil için tek yetkili kurum Türk Patent Enst...

İsim Hakkı Nasıl Alınır

İsim hakkı kamuoyunda sık kullanılan terimdir.Asıl karşılığı Marka Tescili`dir. Öncelikle marka olarak tescil edilmek istenen işaretin ayırt edici olması bir zorunluluktur. Buna göre, üze...

ISO 9001 Belgesi Nasıl Alınır

Belgelendirme Müracaat`nın tarafımıza yapılmasından sonra en geç 7 gün içerisinde müracaat ek evrakları ve ilgili yönetim sistemine ait dokumanlar, firmanıza ulaştırılır. Kuruluşunuz...

Tuzla Patent Şirketi

Tuzla Patent Şirketi : Güçlü Patent; marka tescili,tasarım tescili,patent ve faydalı model tescilleri olmak üzere sınai mülkiyet hakları ile ilgili uzman kadro ve kaliteli hizmet anl...

Ataşehir patent firması

Ataşehir patent firması : Güçlü Patent; marka tescili,tasarım tescili,patent ve faydalı model tescilleri olmak üzere sınai mülkiyet hakları ile ilgili uzman kadro ve kaliteli hizmet anlay...

Ümraniye Patent Ofisi

Güçlü Patent Ümraniye ve çevresine marka tescili,tasaırm tescili,patent tescili ve ISO kalite belgelendirme konularında danışmanlık hizmeti vermektedir.     Sizde markanızı koru...

Kadıköy Patent Firması

Güçlü Patent,marka, endüstriyel tasarım, patent ve faydalı modeller olmak üzere sınai mülkiyet hakları ile ilgili konularda uzman kadro ve kaliteli hizmet ile müşterilerine hizmet sunmaktadı...

Türkak Onaylı ISO 9001

Son yıllarda; ürünlerin ve hizmetlerin ilgili standartlara ve teknik düzenlemelere uygunluğunu tespit etme çalışmaları, modern ekonomilerin birbirleri ile olan ilişkilerinde önem kazanan bir...