Güçlü Patent

Tasarım Tescili


Tasarım Tescil Süreçleri

Ön İnceleme Aşaması; tasarım tescilleri için benzerlik araştırması yapılmaz. Bu konuda başvuru sahibinin beyanı esas alınır. Başvuruyu müteakip Enstitü nezdinde başvuru için talep ed...

Tasarım Tescili Nedir

“Bir ürünün tümü veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşt...

Neden Tasarım Tescili Almalıyım

Rekabetçi pazar yapısına sahip ekonomilerde faaliyet gösteren firmaların alternatif güçleri arasında önemli yere sahip olan tasarım çalışmaları tüketiciler için vazgeçilmez unsur haline gelm...

Tasarım Tescili Gerekli Evraklar

Tasarım müracaatı için aşağıdaki bilgi belgeler gereklidir; a) Tasarım haksahibinin bilgileri; Firma veya şahsın unvan,adres, telefon vb.bilgileri. b) Tasarımcının bilgileri;...