Güçlü Patent

Tasarım Tescili Gerekli Evraklar

Tasarım müracaatı için aşağıdaki bilgi belgeler gereklidir;


a) Tasarım haksahibinin bilgileri; Firma veya şahsın unvan,adres, telefon vb.bilgileri.
b) Tasarımcının bilgileri; Ürünleri tasarlayan kişi veya kişilerin ad ve soyadları ile adres bilgileri.
c) Tasarım talep hakkının elde edildiğine dair beyan formu,
d) Tasarımın 8x8 ebatında çekilmiş özel fotoğrafları veya çizimleri, 
e) Ürünün tasarım özelliklerini belirtir tarifname; Gerekirse şirketimiz tasarım uzmanları tarafından yapılabilir.
f) Vekaletname
g) Başvuru şirket adına yapılacaksa faaliyet belgesi veya ticaret sicil gazetesi örneği,
h) Başvuru şahıs adına yapılacaksa Nufüs cüzdanı fotokopisi.