Güçlü Patent

Neden Tasarım Tescili Almalıyım

Rekabetçi pazar yapısına sahip ekonomilerde faaliyet gösteren firmaların alternatif güçleri arasında önemli yere sahip olan tasarım çalışmaları tüketiciler için vazgeçilmez unsur haline gelmiştir. Bu özellik ile firmalar rekabet gücünü arttırma yoluna giderek farklı ve yep yeni tasarımlarla başarıya ulaşmaktadır. Başarının yolunu açan bu tasarım çalışmaları, hayal gücü, yoğun emek, üstün fikirlerden ortaya çıkmakta ve değer taşımaktadır. 

Tasarım çalışmaları sırasında yapılan yatırımların, sarfedilen emeklerin karşılığının beklenmesi ve haliyle alınması haksahibinin en doğal hakkıdır. Ancak çalışmaları yapan kişi veya kurumların bu konuda haksahibi olabilmeleri sadece yeni tasarımları, kendi kattıkları özgün fikirler ve değerle ortaya çıkarmaları ile son bulmamakta, bu değerlerin koruma altına alınması gerekmektedir. 

Firmaların değerlerine sahip çıkmaları, başka kişi veya kurumların kopyalama, hırsızlık ve taklitlerinin önüne geçebilmeleri ve bu bağlamda elde edilecek gelirin geri dönüşünün sağlanması gerekmektedir. Bu sirkülasyon, işletmelerin güçlenmesi yeni yatırımlara girmesi ve sürekli gelişim ile ekonominin büyümesi anlamına gelmektedir. 

Tasarım hakkının başka kişilerce elde edilmesi halinde ve hatta tescil ile koruma alınması halinde tasarım hakkını geri almak çok zor hale gelmekte, bazen de imkansızlaşmaktadır. 

Tasarımların, tasarım tescili ile korunması Türkiye`de 554 sayılı KHK hükümlerine göre Türk Patent Enstitüsü tarafından yapılmakta ve belgelendirilmektedir.