Güçlü Patent

Marka Tescili İçin Gerekli Olan Evraklar

Marka Şirket Adına Alınacak ise ;

Müracaatı yapılacak olan markanın var ise logo örneği
Vergi Levhası fotokopisi
Vekâletname (Şirketimizce düzenlenecektir ve noter tasdiki gerekmemektedir)
Sözleşme (Şirket bilgileriniz doğrultusunda tarafımızca hazırlanacaktır)

Marka Şahıs Adına Alınacak ise ;

Müracaatı yapıalcak olan markanın var ise logo örneği
T.C Kimlik fotokopisi
Vekâletname (Şirketimizce düzenlenecektir ve noter tasdiki gerekmemektedir)
Sözleşme (Firma bilgileriniz doğrultusunda tarafımızca hazırlanacaktır)